Što je geodezija?
Geodezija je znanost koja se bavi izmjerom i kartiranjem zemljine površine i promatranjem njenog gravitacijskog polja i geodinamičkih pojava. Osobe koje se profesionano bave geodezijom zovu se geodeti. Slobodnim riječima možemo reći da je geodezija znanost koja se bavi izmjerom zemljine površine te prikazivanjem te površine izradom planova i karata.. Geodetska izmjera ili kraće samo izmjera je prikupljanje, obrada i prikazivanje podataka geodetskim metodama. Geodetske metode su takve metode prikupljanja, obrade i prikazivanja podataka koje su svojstvene geodeziji, odnosno njezinim granama: kartografiji, fotogrametriji, pomorskoj, satelitskoj i fizikalnoj geodeziji, primijenjenoj geodeziji te geomatici. Najčešći su oblici prikupljanja podataka u geodetskoj izmjeri neposredno prikupljanje - mjerenjem geodetskim instrumentima ili posredno prikupljanje - mjerenjem snimaka.
Koji je posao geodeta?
Prijavni list
Prijavni list za katastar
Prijavni list za zemljišnu knjigu
Kopija katastarskog plana
Posjedovni list
Građevinska dozvola
Zemljišne knjige (gruntovnica)
Što je Zemljišnoknjižni izvadak?
 
Možete nas kontaktirati na email info@moja-povrsina.hr ili na tel/mob +385(1)664-1480, +385(98)980-3258 ili preko kontakt forme.